Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :
 1. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;

 2. Menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana;

 3. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah ; dan

 4. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;

 2. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

 3. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan,logistic, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;

 4. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;

 5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;

 6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan,  kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;

 7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah; dan

 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala DPBD sesuai dengan bidang tugasnya.


Facebook Fans Page